احمد میردامادی سکان هلدینگ فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین “جامپ” را به دست گرفت

وی دانش آموخته دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و پلی تکنیک تهران است او پیش از این بنیانگذار و مدیرعامل شرکت‌های نوتکنیک، پردازش ایران، فراپرداز، فناوری اطلاعات هما، آمادئوس ایران و بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره سها (بلیت الکترونیک تهران)، مدیرعامل پرداخت نوین، مشاور اتاق بازرگانی تهران، رئیس هیئت مدیره ایران ارقام و مدیرعامل کنسرسیوم بانکداری باز سنباد بوده است.