سابین تجارت آریا خاص خرید کردن را شروع کرد

پروژه کارت خرید اقساطی سابین تجارت آریا با صدور کارت خرید محصولات پروتینی با نام تجاری KETOCARD کلید خورد.

با توجه به لزوم ارزش آفرینی برای سرمایه های انسانی در سازمانها، شرکت سابین تجارت آریا  آمادگی دارد در صورت تامین اعتبار از طرف شرکت ها و سازمان ها  طرح مذکور را با توجه به بودجه و شرایط بر اساس نام و طرح اختصاصی هر سازمان پیاده سازی و اجرا نماید.

جهت استفاده از این امکان و تعریف شبکه های فروشگاهی هدف با ما در تماس باشید.